Новости

Бутикова сградата Evergreen-3 във Варна вече има АКТ 15

С радост Ви споделяме, че бутикова сградата Evergreen-3 във Варна вече има своя дългоочакван Акт 15 - нормативен документ, който официално констатира и удостоверява, че сградата е завършена! 

Какво означава това?
-       Че всички строително-монтажни дейности са приключили успешно.
-       Че изпълнението на проекта е протекло в съответствие с предварително одобрените планове.
-       Че Evergreen-3 ще получи удостоверение за въвеждане в експлоатация в най-кратки срокове!

Заповядайте, за да разгледате апартаментите за продажба в Evergreen-3 и да откриете дома на мечтите си! 

Запишете индивидуален час за оглед на:
+359 52 918 183
evergreen3.bg